Ամբողջական հայերեն երգերը

Հեղինակ` Սայաթ-Նովա
Կատարող` “Սայաթ-Նովա”
Աշուղական երգի անսամբլ

 

 

 

Սիրո աղոթք

Կատարող` Թովմաս Պողոսյան

 

 

Սայաթ – Նովա 300
Կատարող` “Սայաթ-Նովա”
Աշուղական Երգի վաստակավոր Անսամբլ

Աշուղների Ձեռնադրությունը
Կատարող` “Սայաթ-Նովա”
Աշուղական Երգի վաստակավոր Անսամբլ

Նաղաշ Հվնաթան 350
Կատարող` “Սայաթ-Նովա”
Աշուղական Երգի վաստակավոր Անսամբլ

ԱՇՈՏ 100
Կատարող` “Սայաթ-Նովա”
Աշուղական Երգի վաստակավոր Անսամբլ

Ինչ ինչ ասեմ
Կատարող` “Սայաթ-Նովա”
Աշուղական Երգի վաստակավոր Անսամբլ

Հայ աշուղների Ազգային Հայրենասիրական երգեր
Կատարող` “Սայաթ-Նովա”
Աշուղական Երգի վաստակավոր Անսամբլ