Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցը հիմնադրվել է 1997 թ.: Դպրոցում այսօր ուսանում է մոտ 150 երեխա՝ Հայաստանից և մերձավոր սփյուռքից: Հիմնադրման օրվանից առ այսօր դպրոցն ունեցել է շուրջ 1000 շրջանավարտ: Դպրոցի արհեստավարժ մանկավարժների ղեկավարությամբ սովորողները օժտվում են հասարակական գիտելիքներով եվ մասնագիտական հմտություններով,  ովքեր հետագայում սովորում են երկրի տարբեր բուհերի երաժշտական բաժիններում, այդ թվում` պետական կոնսերվատորիայում: Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցում հայ պատանիները և երիտասարդները բացի ակադեմիական երաժշտական գիտելիքներ ստանալուց, ծանոթանում են նաև հայ անվանի գործիչների թողած մշակութային ժառանգությանը: