Սայաթ – Նովա 300
Կատարող` “Սայաթ-Նովա”
Աշուղական Երգի վաստակավոր Անսամբլ