Մեր պետությունը կառուցելու և առողջ հասարակություն ստեղծելու համար անհրաժեշտ է ապահովել մեր երիատասարդության հայեցի դաստիարակությունը, հասարակության մշակութային զարգացումը և հասարակություն մշակույթ անմիջական կապը: Աջակցելով մեր երկրում արվեստի և մշակույթի զարգացմանը, մենք մեր պարտքն ենք հատուցում մեր իսկ պատմությանը:

Մեր առաքելությունն է

Աջակցել Հայաստանի Հանրապետությունում մշակույթի զարգացմանը, նպաստել հայ մշակույթի պատմական ժառանգության պահպանման և հայ մշակութային արժեքներով երիտասարդության դաստիարակության գործին:

Մեր նպատակներն են

  • Նպաստել Հայաստանում մշակույթի ոլորտում օրենսդրության կատարելագործմանը
  • Նպաստել ազգային ժողովրդական բանահյուսական և աշուղական երգարվեստի ավանդույթների վերականգնմանը, պահպանմանը և կատարելագործմանը
  • Նպաստել երիտասարդ սերնդի գեղագիտական դաստիարակությանը
  • Ակտիվացնել Հայաստանի, Սփյուռքի ինչպես նաև Կովկասյան տարածաշրջանի մշակութային կազմակերպությունների և կրթօջախների համագործակցությունը
  • Աջակցել երգարվեստի զարգացմանը, օգնել կարիքավոր արվեստագետներին